Bidad

(hərf. haqsızlıqdan şikayət)


hümayun dəstgahında beşinci pillədə ifa olunan həzin və kədər təsirli guşə.

- İfa edir: Valeh Rəhimov.

- İfa edirlər: Şəfiqə Eyvazova və Arif Babayev.