Estrada

(fr. estrade; isp. estrado döşəmə)


1.Musiqi kollektivlərinin çıxışı üçün səhnə;

2.Geniş dinləyici auditoriyası üçün nəzərdə tutulan vokal-instrumental musiqi janrı (mahnı, instrumental ansambl pyesi və s.)

3.Estrada orkestri.