Gərdaniyyə

 


- nəva dəstgahının əvvəlində (mayeyi-nəvadan sonra) ifa olunan şöbə.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.