Novruz-rəvəndə


- rast dəstgahında müqəddimə əvəzi.

- İfa edir: Valeh Rəhimov.