Tetraxord

(yun. tetra dörd, chorde - sim)


səssırasının yanaşı düzülmüş dörd pilləsi. Ladın alt tetraxordu - I, II, III, IV pillələrini, üst tetraxordu V, VI, VII, VIII pillələrini əhatə edir.