Əmiri

 


Şur, Şüştər muğamlarının başlanğıcında ifa olunan kiçik bir şöbə.

- İfa edir: Valeh Rəhimov.