Əsas ton

 


1. Tersiya quruluşlu akkordun sıx düzülüşündə aşağıda birinci yerləşən səsi; başqa sözlə, akkordun priması.

2. Harmonik həmsədalar şkalasında ən aşağı və aydın səslənən səs.