Əraq

 


1.Yaxın və Orta Şərq xalqları klassik musiqisinin əsasını təşkil edən 12 muğamdan beşincisi;

2.Rast, segah, mahur-hindi və rəhab dəstgahlarının kulminasiya nöqtəsini ( bax: Ovc) özündə əks etdirən və öz bədii təsir qüvvəsi etibarı ilə adları yuxarıda qeyd olunan dəstgahların olduqca gümrah və əzəmətli səslənən əsas şöbəsi.

Loading the player...
- İfa edir: Valeh Rəhimov.
Loading the player...
- İfa edirlər: Z.Quliyev, C.Əkbərov.