Hacı Hüsni


Şərq mus-də: şur dəstgahında bayatı-kürd ilə bəstə-nigar arasında bulunan şöbə.