BayatıKürd

 


1.BayatıŞiraz, Dəşti muğamlarında, eləcə də müstəqil şəkildə oxunan muğam;

2.Şur dəstgahında Hacı Hüsni, bəstənigar, qatarqərai şöbələrini birləşdirən böyük bir epizod.

- İfa edir: Alim Qasımov.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.
- "Leyli və Məcnun" operasından