Qərai


1. Rast dəstgahının son şöbələrindən biri;

2. Şur dəstgahına mənsub sayıldıqda DəştiBayatı-kürd muğamları tərkibinə daxil olan guşə.

Loading the player...

Loading the player...

- İfa edir: Valeh Rəhimov.