Dəşti

(ər. dəşt çöl, səhra)


1.Şur dəstgahının əsas şaxələrindən biri;

2.dübeyti, gileyi, gəbri, bayatı-kürd, nəhib, qərai, məsnəvi-nur və şah Xətai şöbələrindən ibarət muğam (şur kökündə).
- İfa edir: Əlibaba Məmmədov.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.