Qatar

 


1. Zil registrə (tonikası tarda ağ simin şah pərdəsi) əsaslanan kiçik bir muğam. Melodik cəhətdən mahur-hindi dəstgahındakı əraq şöbəsini andırırsa da, ondan müəyyən dərəcə fərqlənir;

2.kl. m-də: şur dəstgahında bəstənigar ilə qərai arasında ifa olunan şöbə.

- İfa edir: Valeh Rəhimov.
- "Leyli və Məcnun" operasından