Konsert

(lat. concerto, ital. conserto, alman. konzert)


razılıq; yarışma.

1.Musiqi əsərinin xüsusi bir yerdə kütləvi ifa edilməsidir.

2.Bir və ya bir neçə solist ilə orkestr üçün, müşayiətsiz solo ifası üçün, yaxud orkestr üçün (solistsiz) bəstələnmiş virtuoz xarakterli böyük həcmli əsər.

- Vasif Adıgözəlov. Fortepiano və orkestr üçün 3 saylı Konsert. (Andantino). İfaçı - Teymur Şəmsiyev (piano).