Məvaliyan


Hümayun dəstgahının ilk şöbələrindən biri.