Suzi-güdaz
(far., hərf. dərd çəkmək, qəm, qüssə, iztirab)


1.Azərb. mus-də: mahurrahab dəstgahlarının son şöbəsi;

2. İran mus-də: hümayun dəstgahında bayatı-race ilə raz-niyaz ya da bavi ilə mureh arasında yerləşən muğam şöbəsi.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.