Məğlub


çahargah dəstgahında müxalifdən sonra gələn şöbə.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.