Müxalif


ər.- çahargah dəstgahında hasar ilə məğlub arasındakı şöbə.

- İfa edir: Valeh Rəhimov.

- "Leyli və Məcnun" operasından

- İfa edir:Zabit Nəbizadə.