Hasar

(ər. hisar, far. hesar istehkam, barı, çəpər, mühasirə mənalarında)


1. çahargah dəstgahında müxalif şöbəsindən əvvəl (bəstə-nigar şöbəsindən sonra) ifa olunan parça. Melodik cəhətdən çahargahın mayəsinə çox oxşayır, lakin çahargahdan bir kvinta yuxarıda (tarı nəzərə alsaq, mayəsi sarı simin şah pərdəsinə düşür) yerləşir;

2.zabol segahı dəstgahında çox zaman mübərriğə şöbəsindən sonra (manənd-müxalif şöbəsinə keçməzdən əvvəl) hasar guşəsində dayanılır.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.