Mübərriqə
(mobərqə)


- 1. zabolrahab dəstgahlarında şikəsteyi-fars ilə əraq arasında yerləşən şöbə;

2. İran mus-də: rast-pəncgah dəstgahında qaraçə ilə nəhib arasında ya da bayatı-əcəm ilə qaraçə arasındakı şöbə.

- İfa edir: Valeh Rəhimov.