Zabol

(zabul, zaboli)


1.Azər. kl. mus-də: çahargah dəstgahında segah ilə yədi-hasar arasındakı şöbə;

2.İran mus-də: a) hümayun dəstgahında üzzal ilə bayatı-əcəm arasındakı şöbə;

b) çahargah dəstgahında bədr ilə mayeyi-səğir arasındakı şöbə.


- İfa edir: Hacıbaba Hüseynov.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.
- İfa edir: Səkinə İsmayılova.