Üzzal (hüzzal)

 


bayatı-Şiraz dəstgahında xavəran şöbəsindən sonra muğamın ən sonunda yerləşən zil şöbə.


- İfa edir: Valeh Rəhimov.
- İfa edir: Qəndab Quliyeva.