Yədi Hasar

 


Zabol segah dəstgahında Əraq ilə aşiq-guş şöbələri arasında yerləşən guşə.
Çahargah dəstgahında Zabol ilə Müxalif şöbələri arasında yerləşən guşə.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.