Şikəsteyi-fars

 


bir çox muğam (Şur, Segah, Dəşti və s.) kökünün beşinci pilləsində qurulan mərkəz şöbə (bax: Xocəstə).

- İfa edir: Valeh Rəhimov.

- "Leyli və Məcnun" operasından