Şikəsteyi-fars

 


bir çox muğam (Şur, Segah, Dəşti və s.) kökünün beşinci pilləsində qurulan mərkəz şöbə (bax: Xocəstə).

Loading the player...

- İfa edir: Valeh Rəhimov.

Loading the player...- "Leyli və Məcnun" operasından