Xöcəstə

(far. bəxtiyar, uğurlu, mübarək)


rastmahur dəstgahlarında vilayəti şöbəsindən sonra gələn, melodik cəhətdən muğamlardakı şikəsteyi-fars mərkəz şöbənin eyni olan və muğamat kökündə dominanta (beşinci pillə) mövqeyini tutan mühüm bir şöbə.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.