Nişib-fəraz

(far., hərf. eniş, yoxuş)


1. şur dəstgahında sarənc şöbəsindən sonra, bayatı-Şiraz dəstgahında bayatı-İsfahandan əvvəl ifa olunan bağlayıcı şöbə.

- İfa edir: Valeh Rəhimov.