Sarənc (sarəng)

şur dəstgahında hicaz ilə nəşib-fəraz arasında yerləşən şöbə.

- İfa edir: Valeh Rəhimov.
- "Sarənc təsnifi". İfa edir: Bülbül.