Səlmək

1. şur dəstgahında dəşti ilə muyə arasında terləşən şöbə;

2.Şərq mus-də: şur dəstgahında gəraylı və molla Nazi guşələri arasındakı şöbə.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.