Tembr

(frans. timbre fərqlənmə, nişan)


səsin rəngidir. T. obertonların müxtəlif uyğunluğu, uzlaşmasıdır.

Səsin tembri musiqiyə dərin ifadəlilik verir, musiqinin bədii ifadə vasitələrindən birini təşkil edir.

Vokal ifaçılıqda T. mühüm faktor olub, mimika və intonasiya ilə sıx bağlıdır.

İnstrumental musiqidə - hər bir alət özünəməxsus səs tembri ilə fərqlənir.