Hacı Yuni

 


XIX əsr Azərbaycan musiqisində rəhavi (rahab) dəstgahında bayatı-Şiraz ilə sarənc (sarəng) arasında yerləşən şöbə; nəva dəstgahında şahnaz ilə bayatı-kürd arasında ifa olunan şöbə.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.