Moalif


Hümayun dəstgahının əvvəlində, bəxtiyari ilə Leyli və Məcnun şöbələri arasında ifa olunan parça. Bəzi müəlliflər əksinə, moalifi muğamın sonunda bəxtiyari ilə üzzal guşələri arasında qeydə alırlar.

- İfa edir: Valeh Rəhimov.