Ney-Davud


hümayun dəstgahında bidad ilə bavi arasında bulunan muğam şöbəsi.