/ Müəllifdən / Redaktordan / Biblioqrafiya / Notoqrafiya /

A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q
L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

 

Notoqrafiya

 

1. Azərbaycan el nəğmələri. Not yazısı Ü.Hacıbəyov və M.Maqomayevindir. Bakı, 1927. Təkrar nəşri – Bakı, 1985.

2. 50 Azərbaycan xalq mahnısı. Cabbar Qaryağdı oğlunun ifasından. Not yazısı S.Rüstəmovundur. Bakı, 1938.

3. Azərbaycan xalq mahnıları. Not yazısı S.Rüstəmovun, F.Əmirovun, T.Quliyevindir. Redaktor Bülbül Məmmədov. 2 cilddə. I cild – Bakı, 1954; II cild – Bakı, 1956. Təkrar nəşri: I cild – 1980, II cild - 1981.

4. Azərbaycan xalq mahnıları. Not yazısı S.Rüstəmovundur. Bakı, 1967.

5. Azerbaydjanskie liriçeskiye narodnıye pesni. Sostavitel D.Mamedbekov. Bakı, 1965.

6. Azərbaycan xalq mahnıları. 2 cilddə. Tərtib edəni S.Kərimi. Bakı, 2006.

7. Azərbaycan rəqs havaları. Not yazısı S.Rüstəmovundur. Bakı, 1937.

8. Azərbaycan xalq rəqsləri. Not yazısı T.Quliyev, Z.Bağırov, M.İsmayılov. Bakı, 1951.

9. Azərbaycan aşıq havaları. Not yazısı S.Rüstəmovundur. 4 dəftərdən ibarət. Bakı, 1938.

10. Azərbaycan diringi və rəngləri. Not yazısı E.Mansurov, A.Kərimovundur. Bakı, 1986.

11. Azərbaycan dəraməd və rəngləri. Not yazısı E.Mansurovundur. Bakı, 1984.

12. Azərbaycan qədim el havaları. Not yazısı E.Mansurovundur. Bakı, 1990.

13. Azərbaycan xalq rəqsləri. Not yazısı R.Bəhmənlinindir. Bakı, 2002.

14. Azərbaycan xalq musiqisinin antologiyası. 10 cilddə: -I cild. Azərbaycan xalq mahnıları. Bakı, 2003; -II cild. Azərbaycan xalq rəqsləri. Bakı, 2003; -III cild. Azərbaycan muğamları və rəngləri. Bakı, 2004. -IV cild. Azərbaycan muğamları və rəngləri. Bakı, 2005. -V cild. Azərbaycan muğamları və zərbi muğamları. Bakı, 2005 -VI cild. Azərbaycan təsnifləri, dəraməd, diringi və rəngləri, qədim el havaları, muğamlar və zərbi muğamlar. Bakı, 2006. -VII cild. Azərbaycan aşıq musiqisi. Bakı, 2007.

15. Bakıxanov Ə. Azərbaycan xalq rəngləri. Bakı, 1964.

16. Bakıxanov Ə. Azərbaycan ritmik muğamları. Bakı, 1968.

17. Bakıxanov Ə. Muğam, mahnı, rəng. Bakı, 1975.

18. Bağırov Z. “Dügah”muğamı. Bakı, 1936.

19. Əsədullayev A. “Bayatı-Şiraz” və “Hümayun”. Bakı, 2003.

20. Əsədullayev A. “Rast”, “Çahargah”. Bakı, 2005.

21. Əsədullayev A. “Şur”, “Segah-Zabul”, “Şüştər”. Bakı, 2006.

22. Dəmirov T. Rənglər və rəqslər. Bakı, 1961.

23. Hüseynli B. Azərbaycan xalq rəqs melodiyaları. I dəftər. Yallı. Bakı, 1965.

24. Hüseynli B. Azərbaycan xalq rəqs melodiyaları. II dəftər. Halay. Bakı, 1966.

25. İsazadə Ə. və Məmmədov N. Azərbaycan xalq mahnıları və oyun havaları. Bakı, 1975.

26. İsazadə Ə. və Məmmədov N. Azərbaycan xalq mahnıları və oyun havaları. Bakı, 1984.

27. Qarayev Q. “Şur” muğamı. Əlyazma. 1938. AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun arxivi.

28. Quliyev T. “Rast” muğamı. Bakı, 1936.

29. Quliyev T. “Segah” muğamı. Bakı, 1936.

30. Maqomayev M. “Rast” muğamı. Əlyazma. 1928. AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutu. M.Maqomayevin şəxsi arxivi.

31. Məmmədov N. Azərbaycan muğamları “Çargah” və “Hümayun”. Bakı, 1962.

32. Məmmədov N. Azərbaycan muğamları “Bayatı-Şiraz” və “Şur”. Moskva, 1962.

33. Məmmədov N. Azərbaycan muğamları “Rast” və “Şahnaz”. Bakı, 1963.

34. Məmmədov N. Azərbaycan muğamları “Rahab” və “Segah-Zabul”. Bakı, 1965.

35. Məmmədov N. Azərbaycan muğamı “Çahargah”. Moskva, 1970.

36. Məmmədov N. Azərbaycan muğam dəstgahı “Rast”. Moskva, 1978.

37. Rüstəmov S. Azərbaycan xalq rəngləri. 2 dəftər. I – Bakı, 1954; II – Bakı, 1956.