/ Müəllifdən / Redaktordan / Biblioqrafiya / Notoqrafiya /

A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q
L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

T
 
Takt Tənafir
Talişinskaya Cahan Rza qızı  Tənbur
Tamaşa, quruluş
Tənnan
Tar
Təntən
Tar-novruz
Təranə
Tarzən Tərbiyət Mirzə Məhəmmədəli Təbrizi
Tema, mövzu Tərəb
Tembr Tərəbəngiz
Temp Tərəkəmə
Temperasiya Tərxim
Tenor
Tərkib
Tenor açarı
Təsnif
Tersiya Tərtil
Tessitura Təvil
Tetraxord Təzənə
Teymurova Nəzakət Xosrov qızı Traktat
Təbbal
Ton
Təbil
Tonallıq
Təbil-bas
Tonika
Tədric
Tonika funksiyası
Tədris proqramı Ton kəmiyyəti
Təfxim
Transkripsiya
Təfri
Transpozisiya (intiqal)
Təxəllüs Transpozisiyalı alətlər
Təxnis
Trel
Təxt
Tremolo
Təxt-ərdəşir
Trixord
Təxt-taqdis
Trio
Tək
Triol
Təkrarlama işarələri
Triton
Təqsim
Tulum
Təfsir, interpretasiya Tusi
Təhlil Tuşe
Təmrin Tütək