Tərkib


1. Şüştər muğamında bilavasitə ikinci şöbə;

2. Hümayun dəstgahında Şüştər ilə üzzal arasındakı şöbə;

3.XIX əsr Azərbaycan musiqisində rahab (rəhavi) dəstgahının əvvəlində hümayun şöbəsi ilə üzzal arasında ifa olunan hissə.

- İfa edir: Valeh Rəhimov.